Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Konkursloven av 6. august 1984 nr. 58 er hovedrevidert. 

Kommentarene er skrevet av den erfarne advokaten Håvard Wiker. Han har vært partner i advokatfirmaet Ro Sommernes siden 1996. Her arbeider han med generell foretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Videre leder han firmaets avdeling for insolvens og restrukturering, og har samtidig oppdrag som bostyrer for norske domstoler. Wiker er også leder av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. 

Du finner loven og kommentarene her.  

Publisert: 28. november 2017

Håvard Wiker

"Skatte-ABC 2018"

Publisert 6. juli 2018
Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene, boken erstatter "Skatte-...
Les mer