Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Konkursloven av 6. august 1984 nr. 58 er hovedrevidert. 

Kommentarene er skrevet av den erfarne advokaten Håvard Wiker. Han har vært partner i advokatfirmaet Ro Sommernes siden 1996. Her arbeider han med generell foretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Videre leder han firmaets avdeling for insolvens og restrukturering, og har samtidig oppdrag som bostyrer for norske domstoler. Wiker er også leder av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. 

Du finner loven og kommentarene her.  

Publisert: 28. november 2017

Håvard Wiker

Fremtidsfullmakt

Publisert 5. mars 2018
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren...
Les mer