Rettsdata / Nyheter / Oppdateringer i Norsk Lovkommentar

Oppdateringer i Norsk Lovkommentar

Oppdateringene omfatter en hovedrevisjon av kommentarene til hevdsloven, samt en hovedrevisjon av kommentarene til mesterbrevloven. 

 Hevdsloven 

Lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd (hevdsloven) som tidligere ble kommentert av Marianne Reusch, kommenteres nå av professor Gunnar Ketil Eriksen. Den 6. oktober 2017 foretok Eriksen en hovedrevisjon av lovens kommentarer i Norsk Lovkommentar, og de oppdaterte notene er publisert hos Gyldendal Rettsdata. Eriksens kommentarer består av 82 noter og hver enkelt paragraf er utførlig kommentert. 

Du finner loven og kommentarene her

  

Mesterbrevloven 

Lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) kommenteres av Geir Bjarte Sætre. Den 6. oktober 2017 foretok han en hovedrevisjon av lovens kommentarer i Norsk Lovkommentar, og de oppdaterte notene er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Til daglig arbeider Sætre som seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet. 

Du finner loven og kommentarene her

Publisert: 11. oktober 2017

Oppdateringer i Norsk Lovkommentar

"Skatte-ABC 2018"

Publisert 6. juli 2018
Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene, boken erstatter "Skatte-...
Les mer