Rettsdata / Nyheter / Oppdatert faglitteratur i selskapsrett

Oppdatert faglitteratur i selskapsrett

Forfatter Geir Woxholth har oppdatert både læreboken og nøtteskallboken i selskapsrett.

Selskapsrett fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selskapsretten og andre formuerettslige fag.

Boken har egne kapitler om EU-retten og dennes betydning, selskapets økonomiske funksjon, teorier om selskapets formål og om selskapers samfunnsansvar. Sjette utgave er tilpasset studieordningen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er ajourført i forhold til ny lovgivning og rettspraksis. Boken er også velegnet for andre læresteder som trenger en pedagogisk og engasjerende fremstilling av emnet. Les mer om boken her.

Selskapsrett i et nøtteskall er en elementærfremstilling av rettsområdet. Formålet med boken er å gi studenter og andre en oversiktlig og rask innføring, og den vil fungere utmerket som repetisjon og innstudering før eksamen. Les mer om boken her.

Selskapsrett-i-et-n-tteskall_Fotokreditering-Gyldendal

Publisert: 3. januar 2018

Oppdatert faglitteratur i selskapsrett