Rettsdata / Nyheter / «Praktisk merverdiavgiftsrett» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Praktisk merverdiavgiftsrett" er nå tilgjengelig

Artiklene i boken dekker praktiske problemstillinger som blant annet avdekking av avgiftsunndragelse, fellesregistrering og konkurransenøytralitet ved avgiftsbehandling av offentlig virksomhet.

Praktisk merverdiavgiftsrett utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2012, og foreligger nå digitalt i fagboksamlingene til Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

«Merverdiavgift er underforsket, underteoretisert, underpublisert og for lite undervist. Det gjelder ikke bare i Norge, men i mange andre land. Det er dårlig sammenheng mellom den økonomiske betydning merverdiavgiften har for det offentlige, de næringsdrivende og publikum, og den oppmerksomhet denne relativt nye skatteform har fått i litteraturen. (…) Kapitlene her bygger på prosjektoppgaver til studenter ved skattemasterstudiet ved Handelshøyskolen BI. De har alle bred bakgrunn i avgiftsrett fra offentlig og/eller privat praksis. I tillegg er det med fem kapitler skrevet av redaktørene, som også har undervist ved studiet.» Blant kapitlene/artiklene finner vi bl.a. «Bilbransjen», «Offentlig virksomhet», «Undervisning» og «Advokattjenester».

Boken inneholder 15 artikler/emner, forfattet av ulike bidragsytere. Cecilie Aasprong Dyrnes, Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal har vært redaktører for boken og i tillegg skrevet egne bidrag. 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total her og Rettsdata Revisjon her

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Publisert: 28. mai 2018

«Praktisk merverdiavgiftsrett» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata