Rettsdata / Nyheter / "Sakførsel (2017)" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Sakførsel (2017)" er nå tilgjengelig

Denne utgaven oppdaterer veiledningen til det som gjelder under tvisteloven av 2005.

Boken tar for seg sakførsel helt fra den første henvendelse fra klienten, gjennom forhandlinger, forliksdrøftelser, saksforberedelse, stevning og tilsvar m.v., bevisvurdering, hovedforhandling og saksomkostninger, voldgift og anke, samt noen spesielle rettergangsformer. Boken er inndelt i 28 tematiske kapitler og er supplert med huskelister for sakens forskjellige stadier.

Dette er 4. utgave av forfatter og advokat Knut Boyes Sakførsel. Boken utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2017, og foreligger nå digitalt i fagboksamlingen til Rettsdata Total. Fagboksamlingen bestilles separat. Boken er naturligvis lett tilgjengelig også i Rettsdata Sivilprosess.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Publisert: 6. juni 2018

"Sakførsel (2017)" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata