Rettsdata / Nyheter / Skattehåndboken

Ny digital versjon av ‘Skattehåndboken’

Skattehåndboken 2018/2019 er publisert hos Gyldendal Rettsdata.

«Skattehåndboken er skrevet for deg som privatperson, eller for deg som gir råd til privatpersoner, og er en gjennomgang av relevante regler og fradrag i forbindelse med skattemeldingen.

Det første du møter i boken er våre egne skattevettregler samt sjekklister – viktige ting du bør sjekke før du leverer skattemeldingen. For å gjøre det litt enklere for deg, har vi laget ulike sjekklister for ulike livssituasjoner, og en kortfattet gjennomgang av skattefradrag. I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag», skriver Skattebetalerforeningen i sitt forord til årets utgave av Skattehåndboken.

Du finner Skattehåndboken i Faglitteratur-tillegget her.

Publisert: 1. april 2019

Skattehåndboken 2018/2019