Rettsdata / Nyheter / "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" er tilgjengelig

Hva skal til for å få rollen som et skatteparadis? Dette er blant spørsmålene Gregar Berg-Rolness besvarer i boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten".   

Nå er boken tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Den skjerpede skattekonkurransen fra skatteparadisene har ført til drastiske kutt i landenes selskapsbeskatning. Samtidig kommer avsløringene som viser at de multinasjonale konsernene og de ultrarike ofte slipper unna pliktene. Berg-Rolness mener det er behov for å se nærmere på de mest kjente jurisdiksjonene, og spør videre i boken, hvordan er skatte- og selskapslovgivningen lagt opp?  "Her er det en del generelle karaktertrekk som går igjen, sammen med særtrekk og spesialisering i de funksjoner og tjenester som tilbys", skriver Berg-Rolness. 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon.   

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.   

Publisert: 8. februar 2018

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsretten