Rettsdata / Nyheter / "Tildeling av offentlige kontrakter (2017)" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Ny og revidert utgave av "Tildeling av offentlige kontrakter"

Boken omhandler rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser og er en nyttig veiledning for innkjøpere, advokater og dommere.

Forfatter Kristian Jåtog Trygstad skriver bl.a. i forordet til den 2. utgaven: «Fire kapitler om tilbudsevalueringen i førsteutgaven har nå har blitt til 17 kapitler. Selv om det fortsatt er spor etter førsteutgaven, er endringene såpass omfattende at annenutgaven langt på vei er blitt en helt ny bok. Jeg håper selvfølgelig at jeg kan gi noen svar og nyttig veiledning for innkjøpere, advokater og dommere, og at boken bidrar til å klargjøre og opplyse den videre diskusjonen omkring disse temaene. (…) Dagens regelverk er langt på vei en videreføring av de tidligere reglene om valg av tilbud, men noen forskjeller er det, og disse forskjellene bør brukerne være kjent med. I tillegg er det rettslige utgangspunktet et annet, og i årene som har gått etter førsteutgaven, er reglenes innhold belyst gjennom flere saker for norske og EU-rettslige tvisteløsningsorganer.»

Tildeling av offentlige kontrakter utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2017, og foreligger nå i fullstendig utgave digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Boken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total og Rettsdata kommune, som bestilles separat. Du finner boken i Rettsdata her.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss her for gratis prøvetilgang:

Publisert: 2. juli 2018

"Tildeling av offentlige kontrakter (2017)" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata