Rettsdata / Nyheter / Voldgift i et nøtteskall er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Voldgift i et nøtteskall

Formålet med boken er å gi praktiserende jurister og studenter en oversiktlig og rask innføring i praktiske spørsmål knyttet til voldgift.

«Moderne voldgift er utviklet etter et ønske om at eksperter fra ulike laug eller bransjer skulle avgjøre tvister. Dette behovet for ekspertise eksisterer i høy grad fortsatt. Innenfor mange kommersielle områder har derfor voldgift lange tradisjoner. Voldgiftsklausuler utgjør for eksempel den praktiske hovedregelen i byggekontrakter. Generelt benyttes voldgift mye som tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt.(…)».

Boken er skrevet av Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja

Du finner Voldgift i et nøtteskall i faglitteratur-tillegget her

Har du ikke Rettsdata? 

Publisert: 27. november 2018

Voldgift i et nøtteskall er tilgjengelig digitalt i Rettsdata