Rettsdata / Om oss

Om oss

Gyldendal Rettsdata er en del av forlagshuset Gyldendal Norsk Forlag AS. Vi er et rendyrket jusforlag som utgir juridiske bøker og digitale verktøy for profesjonelle brukere.

Vår filosofi er at kompetansen finnes utenfor huset. Derfor samarbeider vi med de beste hodene innenfor akademia og næringsliv. Selv forsøker vi å gi deg det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet. Våre 45 ansatte oppdaterer baser og maldokumenter, koordinerer redaktører og forfattere, utvikler bøker, digitale løsninger og avanserte IT-systemer for å gi deg det beste verktøyet i dag og i framtiden.

Gyldendalhuset

Gyldendalhuset
Foto: Terje Borud

Redaksjonelle samarbeidspartnere

Vi samarbeider med over 600 fremragende forfattere som skriver lovkommentarer, bøker og tidsskriftartikler. I tillegg samarbeider vi med de største aktørene i bransjen, blant dem flere advokatfirmaer og revisjonsselskaper. Vi publiserer bøker og tidsskrift fra flere juridiske forlag.

Ledige stillinger

Salgsleder
Vil du lede vårt team som jobber med salg av Gyldendal Rettsdata?

Hva vi leverer - til hvem

Rettsdata trygger hverdagen til profesjonsbrukere gjennom kvalitetssikrede nettbaserte verktøy bygget rundt de primære rettskildene. Gjennom et bredt spekter av kilder dekkes alle rettsområder, både i bredde og dybde. Våre baser dekker mer enn 100 kilder for å sikre at du finner informasjonen du trenger. Du finner alltid lenker til annen relevant informasjon, enten det er et rundskriv eller en rettsavgjørelse.

Norsk Lovkommentar er standardverket for lovkommentarer og er videreutviklingen av Karnov. Kommentarene oppdateres løpende ved lovendringer og nye relevante dommer eller forarbeider. Kommentarene skrives av om lag 300 av Norges beste jurister og gir deg det beste utgangspunktet for å utforske enhver sak basert på norsk rett.

Maler og verktøy er ditt juridiske erfaringsarkiv som hjelper deg gjennom mange juridiske prosesser. De kvalitetssikrede malene er utviklet av advokatselskaper med ekspertise innenfor hvert felt slik at du er på trygg grunn. Å vedlikeholde egne erfaringsarkiv er svært krevende, og mange selskaper har erstattet interne systemer med maler og verktøy fra Rettsdata.

Rettsavgjørelser legges ut daglig og gir deg de ferskeste dommene. I tillegg til de historiske arkivene har du full tilgang til norske dommer.

Juridisk litteratur gir deg ekstra dybde for Norges største digitale juridiske bibliotek. Med mer enn 100 juridiske kommentarer og annen juridisk litteratur har du biblioteket kun et klikk unna. Bøkene er også koplet opp mot paragrafene, slik at du får informasjonen du trenger når du jobber med en problemstilling.

Med Rettsdata er du alltid oppdatert. Våre baser oppdateres daglig, både når det gjelder lovtekster, kommentarer, rettsavgjørelser eller de mange andre kildene. Du finner også lovendringer som ennå ikke er ikrafttrådt, eller tidligere utgaver av loven.