Rettsdata / Revisor / Dokumentmaler og sjekklister

Dokumentmaler og sjekklister

Vårt praktiske arbeidsverktøy inneholder revisormaler og selskapsdokumenter med dialogbokser for rask utfylling.

Inneholder følgende: 

 • Prosessbeskrivelser
 • Tidsplaner
 • Veiledninger
 • Kontrollhandlinger
 • Sjekklister
  - Årsregnskap, Årsberetning, Noteopplysninger og Ligningspapirer
 • Revisormaler
  - Erklæringer, Uttalelser og Bekreftelser
 • Regnskapsmaler, Notemaler
 • Selskapsdokumenter
 • Skjemaer

Nyhet!

I samarbeid med PwC har vi utarbeidet en helt ny mal for selskaps- og konsernberetning. Les mer om ny mal for revisjonsberetningen her.