Rettsdata / Revisor / Faglitteratur

Faglitteratur

Ditt digitale fagbibliotek

Med over 40 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Revisjon.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Du får også tilgang til juridiske fagtidsskrifter.

Samarbeidende forlag:
Cappelen Damm Akademisk - Fagbokforlaget - Infotjenester/NARF Ekstra - Revisorforeningen - Skattebetalerforeningen - Skattedirektoratet

Last ned produktark

Siste publiserte titler
 • MVA-håndboken 2019

  MVA-håndboken 2019

  [Skattedirektoratet]
  2019, Skattedirektoratet
  Publisert 2. april 2019
 • Skattehåndboken 2018/2019

  Skattehåndboken 2018/2019


  2019, Skattebetalerforeningen
  Publisert 28. mars 2019
 • Skatte-ABC 2018/19

  Skatte-ABC 2018/19 (tidl. Lignings-ABC)

  Skattedirektoratet
  2019, Fagbokforlaget
  Publisert 10. januar 2019

Titler, Faglitteratur

 Praktisk merverdiavgiftsrett

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk
Skatte-ABC 2018/19

Skatte-ABC 2018/19 (tidl. Lignings-ABC)

Skattedirektoratet
2019, Fagbokforlaget
Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax
Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth
2014, Gyldendal Juridisk
Aktuell bedriftsbeskatning

Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad og Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Aktuell merverdiavgiftsrett

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk
Bokføringsloven

Bokføringsloven

Jan Terje Kaaby
2015, Fagbokforlaget
Den eksterne revisor

Den eksterne revisor

Bror Petter Gulden
2015, Gyldendal Akademisk
Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner

Britt Torunn Hove m.fl.
2014, Fagbokforlaget
Ekstern revisors handleplikter

Ekstern revisors handleplikter

Kari Birkeland
2017, Cappelen Damm Akademisk
Finansavteleloven

Finansavtaleloven

Grøttjord og Rosén
2014, Gyldendal Juridisk
Finansrådgivers ansvar og plikter

Finansrådgivers ansvar og plikter

Jone Engh
2009, Cappelen Damm Akademisk
Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Bjarte Eide
2009, Gyldendal Akademisk
Fusjon og fisjon

Fusjon og fisjon

Skatt, Regnskap, Selskapsrett
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget
Gjeld og renter

Gjeld og renter

Hugo P. Matre
2012, Gyldendal Juridisk
God regnskapsføringsskikk

God regnskapsføringsskikk

Høylie, Kristensen og Opsahl
2015, Gyldendal Akademisk
Innføring i finansmarkedsrett

Innføring i finansmarkedsrett

Trude Myklebust
2011, Fagbokforlaget
Inntekt av virksomhet

Inntekt av virksomhet

Gregar Berg-Rolness
2009, Gyldendal Akademisk
Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk
Kjøp og salg av virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Karl Rosén
2011, Gyldendal Akademisk
Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk
Moderne forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget
MVA-Guiden 2014

MVA-Guiden 2014

[Infotjenester]
2014, Infotjenester/NARF Ekstra
MVA-håndboken 2019

MVA-håndboken 2019

[Skattedirektoratet]
2019, Skattedirektoratet
MVA-kommentaren

MVA-kommentaren

Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk
Norsk Bedriftsskatterett

Norsk Bedriftsskatterett

Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk
Norsk skatteavtalerett

Norsk skatteavtalerett

Arvid Aage Skaar m.fl.
2006, Gyldendal Akademisk
Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk
Praktisk konkurs; bobehandling

Praktisk konkurs; bobehandling

Ernst Moe
2007, Gyldendal Akademisk
Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Ekland og Knutsen
2011, Gyldendal Akademisk
Regnskapsloven

Regnskapsloven

Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk
Revisjon - teori og metode

Revisjon - teori og metode

Bror Petter Gulden
2016, Cappelen Damm Akademisk
Revisorloven med kommentarer

Revisorloven

med kommentarer
Cordt-Hansen, Siebke, Knudsen
2010, Den norske Revisorforening
Revisors erstatningsansvar

Revisors erstatningsansvar

Erling Hjelmeng
2007, Fagbokforlaget
Samvirkeforetak

Samvirkeforetak

Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
2009, Gyldendal Akademisk
Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder

Festskrift til Mads Henry Andenæs

2010, Gyldendal Akademisk
Selskapsloven

Selskapsloven

Geir Woxholth
2005, Gyldendal Akademisk
Skatt ved fusjon og fisjon

Skatt ved fusjon og fisjon

Benn Folkvord
2006, Gyldendal Akademisk
Skatteforvaltningshåndboken 2018

Skatteforvaltningshåndboken 2018


2018, Skattedirektoratet
Skattehåndboken 2018/2019

Skattehåndboken 2018/2019


2019, Skattebetalerforeningen
Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk
Skatteprosess

Skatteprosess

Ole Gjems-Onstad og Hugo Matre (red.)
2015, Gyldendal Rettsdata
Skatterett for næringsdrivende 2017

Skatterett for næringsdrivende 2017

Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk
Stiftelsesloven

Stiftelsesloven

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk
Tilretteleggeransvar

Tilretteleggeransvar

Olav Fr. Perland
2013, Cappelen Damm Akademisk
Utbytte

Utbytte

Benn Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Valg av selskapsform

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad
2013, Gyldendal Juridisk
Verdipapirfondloven med kommentarer

Verdipapirfondloven

med kommentarer
Karl Rosén
2015, Gyldendal juridisk