Rettsdata / Revisor / Standarder

Standarder

Alle standardene i Revisors Håndbok og Internasjonale regnskapsstandarder fra IFRS.

Revisjon
- ISA, ISRE, SA, ISAE, ISRS

Regnskap GRS
- NRS

IFRS
- IFRS, IAS, IFRS for SMEs, IFRIC, SIC, Red Book, Green Book

Bokføring
- NBS, GBS, Kontoplan

Regnskapsførsel
- GRFS