Rettsdata / Student

Rettsdata for studenter

Som student har du behov for å finne rettskildene og forstå bestemmelsene. Vi gir deg tilgang til rettskildene du trenger i din studiehverdag og senere i din karriere; lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.

Gratis studenttilgang

Vi tilbyr alle studenter som har en Feide-bruker, gratis tilgang til Rettsdata. Slik får du tilgang til Rettsdata via Feide.

Se vår produktfilm.

Se også: Hvordan søke i Rettsdata?

Eksamensrelevante bøker

Vi er Norges største jusredaksjon og utgir lærebøker, profesjonsbøker, kommentarutgaver og lovsamlinger. Vi er stolte av å ha et forfatterteam bestående av de ypperste juristene i landet. Lærebøkene våre utgis både på papir og i e-bokformat. 

Vår Nøtteskallserie fungerer utmerket som innføringslitteratur og som repetisjon før eksamen. Her finner du en oversikt over alle nøtteskallbøkene. 

Vi satser på nye læringsformer, og med digital fagbok ønsker vi å gi deg en pedagogisk og variert fremstilling av fagstoff. Første tittel i salg er Innføring i forretningsjus. I denne boken kan du lære jus ved hjelp av videoer, korte velskrevne tekster og ulike oppgaver og case med løsningsforslag.

Her finner du en oversikt over alle våre bøker

Studenttilgang til Rettsdata

Vi hjelper deg gjennom studietiden

  • Enkel og rask tilgang til rettskildene
  • Lovkommentarer som gir deg en grundig forståelse av bestemmelsene
  • Pensum- og tilleggslitteratur som dekker læringskravene
  • Eksamensforberedelse og oppgaveskriving
  • Kvalitetssikret av ledende jurister og fageksperter

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyheter fra oss med oppdateringer i produktet og ny relevant litteratur?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Følg oss i sosiale medier

Du finner oss på Facebook, Instagram og YouTube. Følg oss for å få pensumrelevant informasjon og nyttige tips som hjelper deg gjennom studietiden.

Facebook

Instagram

YouTube 

Jusstudent