Rettsdata-bruker Rammiya Arumugam

Rettsdata-bruker Rammiya Arumugam

Publisert 03. mars 2022

Rammiya Arumugam er advokatfullmektig i Selmer, der hun er tilknyttet kompetanseområdet Transaksjoner og M&A, og selskapsrett. Tidligere har hun jobbet for både Jussbuss og Leieboerforeningen. Begge steder brukte hun Rettsdata flittig, og oppdaget at Rettsdata er mye mer enn rettskilder. Bli kjent med Rammiya.

Hva bruker du Rettsdata mest til og hvorfor?

− Jeg bruker Rettsdata hovedsakelig som oppslagsverk for å lese lovkommentarer, fordi disse er så lett tilgjengelige og Rettsdatas funksjon for å lese disse er meget brukervennlig. Jeg bruker også Rettsdata til å lese andre rettskilder som forarbeider, rettsavgjørelser og faglitteratur, og det er svært praktisk at alle rettskildene ligger samlet under hver enkelt lovbestemmelse med direkte henvisninger.

Har du et Rettsdata-tips til oss?

− Min erfaring er at mange under jusstudiene benytter Rettsdata primært som en database for rettskilder. Jeg oppdaget at Rettsdata også har maler, prosessbeskrivelser, veiledninger, sjekklister, tidsplaner mv. for ulike rettsområder da jeg begynte å jobbe som fullmektig, og har hatt veldig stor nytte av dette i min advokathverdag.

Fotokredit: Selmer