Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Merete Havre

Merete Havre

Førsteamanuensis | OsloMet

Merete Havre er født 1974. Cand.jur. 2001, advokatbevilling fra 2006. Hun har tidligere bl.a. jobbet som dommerfullmektig i Nordhordland tingrett og som advokat i advokatfirmaet Salomon-Johansen. Hun har vært ansatt som stipendiat på Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun i 2014 forsvarte sin doktoravhandling «Den store balansetesten – varetekt etter en proporsjonalitetsmodell». Fra 1.12.2013 er hun ansatt som førsteamanuensis på Fakultetet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag, barnevernsutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bilde av Merete Havre

Foto: UiO


Lovkommentarer

Krisesenterlova
logo