Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Forfattere /
  2. Ornulf Rasmussen

Ørnulf Rasmussen

Ørnulf Rasmussen er født 1951. Cand.jur. 1977, dr.jur. 1994. Han har arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Bergen 1978, dommerfullmektig i Nordhordland 1979, byråsjef i Helsedirektoratet 1980-81, universitetslektor, amanuensis, prof.stip. ved Universitetet i Bergen 1982-94, professor 1995- og prodekanus 2000 – aug. 2005. Fra 1982 har han også arbeidet som advokat i egen praksis.

Bilde av Ørnulf Rasmussen

Lovkommentarer

Pasientskadeloven
logo