Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Bokomslaget til Norsk bedriftsskatterett

Boken Norsk bedriftsskatterett tilgjengelig i Rettsdata

Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i 11. utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter. Boken ble utgitt av Gyldendal Akademisk i 2021 og ble samme år tilgjengelig for deg med tilgang til faglitteraturen i Rettsdata. Boken er nærmest uunngåelig for deg som jobber med skatterett.

Skatterett i det norske næringsliv

Norsk bedriftsskatteretts primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i Skatteetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.

Nye- og endrede regler innen skatteretten

Her behandles blant annet den den nye lovfestede generelle omgåelsesnormen i sktl. § 13-2, de nye reglene om kildeskatt på renter og royalties, endringene i sktl. § 6-41, skatteforvaltningsloven, reglene for omklassifisering av aksjonærlån til utbytte, reglene om aksjesparekonto samt de nye reglene om fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskap og internasjonal skatterett. Det er kommet flere nye høyesterettsdommer siden forrige utgave, og disse er innarbeidet i de kapitlene hvor de naturlig hører hjemme.

Benn Folkvord, Eivind Furseth og Ole-Gjems Onstad

Ansvarlige og forfattere for 11. utgave er professor Benn Folkvord og førsteamanuensis Eivind Furuseth, som bygger videre på Ole Gjems-Onstads tidligere utgaver, alene og med andre. Forrige utgave kom i 2018.

Samarbeid på tvers av forlag

Vi har inngått samarbeidsavtaler med Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget om å utgi all juridisk profesjonslitteratur fra og med 2010.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss på rettsdata@rettsdata.no eller telefon 22 99 04 20 om du har spørsmål eller ønsker et tilbud.
Ønsker du å prøve Rettsdata kan du registrere deg for gratis prøvetilgang.