Gyldendal-logo

Nå får du tilgang til over 400 fagbøker og kommentarutgaver i Rettsdata

Rettsdatas juridiske bibliotek vokser. Med tilgang til litteraturtillegget hos oss, kan du bruke en av de mest omfattende samlingene med juridiske fagbøker og kommentarutgaver i Norge.

Samarbeid på tvers av forlag

Vi har inngått samarbeidsavtaler med Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget om å utgi all juridisk profesjonslitteratur fra og med 2010 og nyere. Dette gjør at vi kan tilby våre brukere en av de mest omfattende samlingene med juridiske fagbøker og kommentarutgaver i Norge: 400 juridiske bøker, fordelt på 20 fagområder - alt samlet på ett sted.

Tilgang til nye titler

Du får tilgang til nye bøker tett opptil utgivelsen av papirutgaven, slik at du alltid kan være sikker på at du er oppdatert.

Bøkene er tilgjengelige for deg som abonnerer på fagbøker og kommentarutgaver

Hele samlingen av juridiske fagbøker og kommentarutgaver i Rettsdata finner du her. Du finner som alltid også bøkene som relatert kilde til den aktuelle paragrafen du jobber med.

Med Rettsdata Litteratur får du tilgang til over 400 titler, fordelt på 20 fagområder. Sammen med Cappellen Damm, Fagbokforlaget og Gyldendal jobber vi for å utgi all juridisk faglitteratur i Norge.

Les mer om Rettsdata Litteratur