Norsk Lovkommentar: Ernst Nordtveit har skrevet nye lovkommentarer til sameieloven og granneloven

Norsk Lovkommentar: Ernst Nordtveit har skrevet nye lovkommentarer til sameieloven og granneloven

Publisert 08. juni 2022

Forfatter Ernst Nordtveit har hovedevidert kommentarene til sameieloven (lov 18. juni 1965 nr. 6) og granneloven (lov 16. juni 1961 nr. 15). Revisjonene har vært omfattende og grundige.

De nye kommentarene til sameieloven og granneloven er publisert i Norsk Lovkommentar og er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata.


Stort behov for lovkommentarer

I forbindelse med de nye lovkommentarene som Nordtveit skrev til avhendingslova tidligere i år, tok vi en prat med ham. Nordtveit fortalte da at dersom han selv skal inn på et felt eller problem som han ikke jobber med til daglig, er det første han gjør å slå opp i Norsk Lovkommentar. Her får han en innføring og finne kilder. – Ofte er lovkommentaren tilstrekkelig til å gi meg svaret jeg trenger på et spørsmål, sier han.

I år fyller Norsk Lovkommentar 30 år. Ernst Nordtveit har fulgt utviklingen i lang tid, og mener at de tekniske løsningene, søkemulighetene og designet har blitt vesentlig forbedret de siste årene.

– Kommentarene har også blitt grundigere og mer utfyllende. Norsk Lovkommentar har i årevis påvirket arbeidsdagen til jurister ved å være effektiviserende på arbeidet deres. Jeg får selv tilbakemeldinger fra dommere og advokater som bruker lovkommentarene. Folk flest bruke dem også for å få en bedre forståelse av lover som angår dem, forteller han. – Jeg tror absolutt at det er behov for denne type korte kommentarer fremover, som kan gi et svar eller fungere som en inngang til å gå dypere inn i et spørsmål.

Om Norsk Lovkommentar-forfatteren Ernst Nordtveit

Ernst Nordtveit er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet arbeidet med selskapsrett, tingsrett, formuerett, petroleumsrett og miljørett. Nordtveit var bl. a. medlem av utvalget som utarbeidet utkast til ny lov om registrering av fast eiendom (matrikkellov) i 1996–1999, og medlem av Statens Petroleumprisråd i 1996–2006. I juni 2020 ble han oppnevnt til å lede et utvalg som skal revidere mineralloven.

Ernst Nordtveit kommenterer en rekke lover i Norsk Lovkommentar. Han er en av om lag 300 forfattere i Norsk Lovkommentar som arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.

Tilgang til Norsk Lovkommentar

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller test ut Rettsdata med en gratis prøvetilgang.

Foto: Ben Wheeler