Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Skjermbilde av landingsside for malen til næringsleiekontrakt i Rettsdata

Ny næringsleiekontrakt i Rettsdata

Næringsleiekontrakten er nå lansert i oppgradert versjon– med eget vedlegg og veiledning for digital infrastruktur!

Næringleiekontrakten tar opp i seg nye kontraktuelle tema som hvem som eier og vedlikeholder digitale systemer i bygget, GDPR, råderetten over datastrømmer og sikkerhet / sårbarhet.

Kontrakten er utarbeidet i samarbeid med advokatene Thorvald Nyquist, Christoffer Nicolaisen og Hanne Pernille Gulbrandsen i Deloitte Norge, med innspill fra blant annet Christian Bendiksen i Brækhus Advokatfirma.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere om hvordan kontrakten fungerer i praktisk bruk!


Gyldendal Rettsdatas standardkontrakt for utleie av næringslokaler er allerede en av de mest nedlastede standardkontraktene blant Maler og Verktøy. Kontrakten brukes hovedsakelig mellom næringsdrivende som profesjonelle parter, og kan enkelt tilpasses det konkrete leieforholdet enten det er snakk om større eller mindre lokaler. Last ned kontrakten her (husk innlogging).