Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Bokomslaget til På rett grunn II; Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Nye entrepriserettslige artikler på Rettsdata

På rett grunn II; Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett ble utgitt hos Gyldendal Akademisk i 2021 og er tilgjengelig for alle med tilgang til Rettsdatas fagbøker og kommentarutgaver. På rett grunn II er redigert av fagnestorene Lasse Simonsen, Jan Einar Barbo og Herman Bruserud, og har en rekke bidragsytere.

35-årsjubileum

En etterlengtet artikkelsamling med nye entrepriserettslige artikler er nå publisert på Rettsdata. Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019 og På rett grunn II er en festskriftutgivelse i forbindelse med jubileet. Foreningens formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk- og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål. Ved foreningens 25-årsjubileum utgav Gyldendal Akademisk i 2010 den første På rett grunn som også er redigert av Jan Einar Barbo og Lasse Simonsen.


Aktuelle temaer innen entrepriseretten

Emnene for artiklene i den første På rett grunn er dels videreført i På rett grunn II. De nye artiklene har allerede fått mye oppmerksomhet i bransjen.

Du finner blant annet professor Knut Kaasens artikkel Samvirke om tilvirkning, der formålet er å undersøke konsekvenser for grunnleggende kontraktsplikter av at partene i tilvirkningskontrakter fordeler viktige funksjoner mellom seg, fremfor på tradisjonelt vis å legge den til en part. Knut Kaasen er professor ved Norsk Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Advokat Mikal Brøndmo i Haavind har skrevet artikkelen Plunder og heft – status og utfordringene fremover. Dagsaktuell om samspillskontrakter er også Integrert prosjektleveranse – samspill 2.0, forfattet av advokatene Jon R. Gresseth, Anne Eidem Liseth, Ole Skeidsvoll Moe og Erlend L. Solberg i Arntzen de Besche.

Samarbeid på tvers av forlag

Vi har inngått samarbeidsavtaler med Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget om å utgi all juridisk profesjonslitteratur fra og med 2010.


Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss på rettsdata@rettsdata.no eller telefon 22 99 04 20 om du har spørsmål eller ønsker et tilbud.
Ønsker du å prøve Rettsdata kan du registrere deg for gratis prøvetilgang.