Gyldendal-logo

Nye lovkommentarer til Luganokonvensjonen i Norsk Lovkommentar

Fagredaktør og Norsk Lovkommentar-forfatter Henrik Bull har hovedrevidert kommentarene til Luganokonvensjonen i Norsk Lovkommentar i Rettsdata.

Nye lovkommentarer til Luganokonvensjonen

Fagredaktør og Norsk Lovkommentar-forfatter Henrik Bull har hovedrevidert kommentarene til Luganokonvensjonen. Revisjonen har vært grundig og omfattende.

Bull disputerte til juridisk doktorgrad med avhandlingen EØS-avtalen og import av finansielle tjenester i 2002. Han var deretter førsteamanuensis og daglig leder ved Senter for europarett, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo fra 2002-2005, og dommer i EFTA-domstolen fra 2006-2010. Bull tiltrådte som Høyesterettsdommer i 2011 og som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1995.

De nye lovkommentarene til Luganokonvensjonen skrevet av Henrik Bull ble publisert 20. november 2021. 


Norsk Lovkommentar

Henrik Bull er fagredaktør for Norsk Lovkommentar og er også en av om lag 300 forfattere som arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller prøv Rettsdata med en gratis prøvetilgang.