Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
news-image

Oppdatert engasjementsbrev, norsk og engelsk

Engasjementsbrev for revisjonsoppdrag er publisert i Rettsdata, i tråd med Revisorforeningens eksempel som ble oppdatert i høst. Vi har også sørget for oversettelse til engelsk.

Malen omfatter:

  • årsregnskapsrevisjon
  • revisors underskrift på næringsoppgaven
  • kontrolloppstillingen

Og der det er aktuelt:

  • revisorrapport etter forskrift om mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner § 13
  • årlig bekreftelse etter forskrift om risikostyring og internkontroll § 10
  • uttalelser etter advokatforskriften kapittel 3a
  • teknisk utarbeidelse av årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteroppgave.

Vi har også sørget for oversettelse til engelsk, og begge brevene har dialogboks for rask og enkel utfylling.

Er du bruker av Rettsdata Revisjon finner du malene her,

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 7 dager.