Plan- og bygningsloven med kommentarer, revidert utgave

Plan- og bygningsloven med kommentarer, revidert utgave

Publisert 12. mai 2020

Nå får du den reviderte utgaven av dette tobindsverket i kommentarserien, i Rettsdata.

Andreutgaven er oppdatert med endringer i loven og de mest sentrale forskriftsbestemmelsene, samt ajourført når det gjelder nyere praksis fra domstolene, sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra departementene. Verket viser den funksjonelle sammenhengen mellom ulike kapitler og bestemmelser. Det inneholder også de mest sentrale nye forskriftene som vedlegg.

 

Les mer om boken