Rettsdata-superbruker Adriana

Rettsdata-superbruker Adriana

Publisert 13. juni 2022

Adriana Pooja Joseph er jusstudent på 3. året, og saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner, forkortet JURK. Adriana er også en av jusstudentene som med jevne mellomrom deler fra sin hverdag på vår Instagram-konto Jusstudent. Videre er hun en kløpper på Rettsdata. Bli bedre kjent med Rettsdata-superbruker Adriana.

Hva bruker du Rettsdata mest til og hvorfor?

Lovkommentarene er spesielt til hjelp. Vi bruker det mye i vår saksbehandling i JURK når vi skal hjemle noe vi skriver i informasjonsbrevene til klientene. Rettsdata gjør det enkelt å finne frem til lovkommentarene og gir ofte svar på spørsmål man ellers må lete lenge etter! Det har også vært spesielt nyttig under hjemmeeksamen for å få bedre forståelse for reglene man anvender. Jeg bruker Rettsdata mye både i saksbehandlingen, på skolen, og til og med i privatlivet om det er noe jeg trenger svar på. 

Har du en Rettsdata-knep å dele med oss?

Mitt tips er å bruke tidslinjemalen! Den ligger under "Maler og verktøy", "Prosess", "Sivilprosess". Den er ikke bare til hjelp i Sivilprosess, men kan brukes på de fleste rettsområdene. For eksempel i husleietviser. Når oppstod mangelen? Når reklamerte leietakeren? Skriv det inn i tidslinjemalen og få en god oversikt over saken og skjæringstidspunktene. Den er enkel å bruke og jeg kan ikke anbefale det nok!

Hos Rettsdata kan du få tilgang til rundt 1000 maler, veiledninger, sjekklister og dokumentpakker tilgjengelig. Malene er laget av fageksperter fra ulike advokatfirmaer, i samarbeid med Rettsdatas interne redaksjon. Temaet Sivilprosess under Maler og verktøy har fagredaksjon Stephan L. Jervell og Ronny Lund fra Advokatfirmaet Wiersholm.

Om Adriana

Adriana Pooja Joseph er jusstudent på 3. året, og saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner, forkortet JURK. Det er til enhver tid 24 jusstudenter som arbeider som saksbehandlere hos JURK, der de får praktisk erfaring og gjør en viktig jobb. Adriana er også en av jusstudentene som med jevne mellomrom deler fra sin hverdag på vår Instagram-konto Jusstudent.

Tilgang til Rettsdata

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller prøv Rettsdata med en gratis prøvetilgang.

Jusstudenter har gratis studenttilgang til Rettsdata via Feide.