Velkommen til Rettsdata

Rettsdata Revisjon 

Et effektivt arbeidsverktøy som forenkler og kvalitetssikrer revisors arbeid - alt samlet på et sted. 

Abonnementet inkluderer:

Leveres som tillegg:

Prøv Revisjon

Innhold i Revisjon

Temaer

Vi dekker en rekke områder, med hovedvekt på revisjon, regnskap og selskapsrett.

Illustrasjonsbilde

Dokumentmaler og sjekklister

Revisormaler og selskapsdokumenter med dialogbokser for rask utfylling, samt veiledninger.

Illustrasjonsbilde

Faglitteratur

40 kommentarutgaver og fagbøker. Leveres som tillegg.

Illustrasjonsbilde

Produktfordeler Revisjon

Oppdatert

Vi holder deg løpende oppdatert på det relevante regelverket.

Illustrasjonbilde

Kvalitetssikret

Innholdet leveres og sikres av fageksperter innenfor revisjon og jus.

Illustrasjonsbilde