Dokumentmaler og sjekklister

Et praktisk arbeidsverktøy som inneholder revisormaler og selskapsdokumenter med dialogbokser for rask utfylling.

Inneholder følgende:

 • Prosessbeskrivelser
 • Tidsplaner
 • Veiledninger
 • Kontrollhandlinger
 • Sjekklister
  - Årsregnskap, Årsberetning, Noteopplysninger og Ligningspapirer
 • Revisormaler
  - Erklæringer, Uttalelser og Bekreftelser
 • Regnskapsmaler, Notemaler
 • Selskapsdokumenter
 • Skjemaer