Relevant regelverk

 • Aktuelle satser
 • Lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar til alle lovene i Revisjon
 • Forskrifter, vedtak og uttalelser, rettsavgjørelser, forarbeider og internasjonale kilder
 • Standarder i Revisors Håndbok og Internasjonale regnskapsstandarder fra IFRS:
  • Revisjon
   - ISA, ISRE, SA, ISAE, ISRS
  • Regnskap GRS
   - NRS
  • IFRS
   - IFRS, IAS, IFRS for SMEs, IFRIC, SIC, Red Book, Green Book
  • Bokføring
   - NBS, GBS, Kontoplan
  • Regnskapsførsel
   - GRFS