Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis[2020]

2020, Gyldendal Akademisk

Kommentaren fungerer som et oppslagsverk for så vel tillitsvalgte og personalledere som for advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.

Kommentaren er kommet i en tredje utgave og erstatter forrige utgave fra 2015. Også denne gang redigert av Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland. Etter andre utgave av boken har det skjedd mange endringer i lov og forskrifter, og det har kommet til ny rettspraksis som gjør det nødvendig med en tredje utgave. 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Arbeidsmiljoeloven (1)