Årsregnskapet i teori og praksis 2019

Den eneste komplette og oppdaterte boken om årsregnskapet i ny utgave.

Forfattere: Hans Robert Schwencke , Dag Olav Haugen , Kjell Magne Baksaas , Tonny Stenheim , Erik Avlesen-Østli

Årsregnskapet i teori og praksis 2019 er et sentralt oppslagsverk for alle som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger for regnskapsåret 2019. Boken er skrevet spesielt for regnskapsførere og revisorer, men den er også velegnet for undervisningsbruk ved universiteter og høyskoler.

Boken er fullstendig oppdatert i henhold til gjeldende norsk regnskapslovgivning ved utgangen av 2019. Det inkluderer endringer i regnskapsloven, regnskapsstandarder og skattemessig behandling av sentrale regnskapsposter.

Viktige nyheter i årets utgave:

• Grundig gjennomgang av status for ny regnskapslovgivning

• Omfattende oppdatering av kapitlet om egenkapital og egenkapitaltransaksjoner

• Oppdatert stoff om konsernregnskap, inntektsføring og internasjonale regnskapsstandarder

• Oppdatert omtale av digital valuta (kryptovaluta)

Årsregnskapet i teori og praksis 2019 er først og fremst en praktisk veiledning i utarbeidelse av årsregnskap for regnskapspliktige virksomheter. Den tar opp de fleste faglige problemstillinger som normalt oppstår i arbeidet med årsregnskapet, og viser en rekke løsningsforslag. Den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av de ulike regnskapspostene er holdt atskilt, slik at brukeren får effektive og logiske oppslagsmuligheter.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang