Foreningsrett

Forfatter: Geir Woxholth

Denne boken gir en systematisk innføring i norsk foreningsrett.

Hovedfokus i boken er fremstillingen av privatrettens regler om foreningers rettsforhold, men fremstillingen av foreningenes forhold til offentligrettslige regler er også prioritert. Herunder offentlig rammelovgivning, forvaltningsretten og prosessretten. Forfatteren behandler også visse spørsmål med internasjonale aspekter.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Foreningsrett Fotokreditering Gyldendal UMB (4)