MVA-håndboken

MVA-håndboken utarbeides av Skattedirektoratet

Merverdiavgiftshåndboken utgis en gang i året, og nyeste er 17. utgave fra 2021. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Siste utgave er i det vesentlige en oppdatering hvor regelendringer samt relevant praksis fra domstolene og Skatteklagenemnda er innarbeidet. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende
rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndavgjørelser og rettspraksis.

MVA-håndboken inngår i Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Mva Hb2021