Plan og bygningsloven med kommentarer 2020

Bind I og II

Redigert av Liv Zimmermann, Frode A. Innjord

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Bind I og II samlet.

Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Andreutgaven er oppdatert med endringer i loven og de mest sentrale forskriftsbestemmelsene, samt ajourført når det gjelder nyere praksis fra domstolene, sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra departementene.  Verket viser den funksjonelle sammenhengen mellom ulike kapitler og bestemmelser. Det inneholder også de mest sentrale nye forskriftene som vedlegg.

De øvrige bidragsytere til andreutgaven er Jan Gudmund Aanerud, Kristian Korsrud og Kjersti Cecilie Jensen. Alle arbeider i Advokatfirmaet Hjort DA og er tilknyttet firmaets faggruppe for fast eiendom.

I Rettsdata er bindene satt sammen til en bok.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Plan Og Bygningsloven Med Kommentarer NY