Plan- og bygningsloven

med kommentarer

Forfattere: Frode A. Innjord

Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken. Kommentarene til den enkelte lovbestemmelse gir dessuten utførlige henvisninger til andre rettskilder, herunder lovforarbeider, rettspraksis, myndighetspraksis og juridisk litteratur.

Medforfattere er Harald Hjort, Ola Mæland, Halvard Leirvik, Liv Aandal, Jan Gudmund Aanerud og Fredrik Berger.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Plan Og Bygningsloven Med Kommentarer NY