Skatte-ABC 2020

Skatte-ABC utarbeides av Skattedirektoratet

Skatte-ABC 2020 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2020, og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 10. juni 2020.

Selv om hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. Er Skattedirektoratets intensjon at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken. «Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene.»

Skatte-ABC publiseres digitalt to ganger i året, og inngår i Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Boken er inndelt i 232 emner sortert alfabetisk, emnene er gitt titler som beskriver innholdet, og under tittelen finner man stikkord og kilder som bidrar til å gi god oversikt over emnets innhold. I noen tilfeller er flere beslektede emner gitt felles tittel slik som aksjer, bil og bolig.

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang