Skattebetalingshåndboken

2019, Skattedirektoratet

Dette er femte utgave av skattebetalingshåndboken, utgitt november 2019. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet.

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Skatebetalingshåndboken 2019