Skattebetalingshåndboken 2020

2019, Skattedirektoratet

Dette er sjette utgave av skattebetalingshåndboken. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett på skattebetalingsområdet.

Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene.

Skattebetalingshåndboken er ordnet etter paragrafene i skattebetalingsloven. Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved teori, rettspraksis, samt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Tolldirektoratets uttalelser og praksis.

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Skattebetalingshandboken 6. Utgave