Skatteforvaltningshåndboken 2020

2019, Skattedirektoratet

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. .

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er femte utgave av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven vedtatt og trådt i kraft per 1. desember 2019, blant annet nye regler om bevissikring ved kontroll og nye taushetspliktsregler, samt noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. Noe av innholdet er dessuten presisert og utdypet, blant annet på bakgrunn av uttalelser fra Sivilombudsmannen.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Skatteforvaltningshåndboken Forside