Skatteforvaltningshåndboken

2021, Skattedirektoratet

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. .

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er sjette utgave av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven vedtatt og trådt i kraft per 1. desember 2020. i tillegg til forslag til ny bestemmelse i § 3-6 tredje ledd.

 

Er du Rettsdata-bruker, les boken her

eller registrer din e-post og prøv Rettsdata i 2 dager.

Gratis prøvetilgang

Skatteforvaltningshb2021