Innhold
Innhold
L14.08.1918 nr. 1

Bispedømme- og fylkesloven [OPPHEVET]

Lov om forandring av rikets inddelingsnavn

L14.08.1918 nr. 1 Lov om forandring av rikets inddelingsnavn. [OPPHEVET]

§ 1.
 • 1.

  Inddelingsbetegnelsen «stift» forandres til «bispedømme».

 • 2.

  Rikets bispedømmer skal herefter ha følgende navn:

  • I.

   Oslo bispedømme istedenfor Kristiania stift.

  • II.

   Nidaros bispedømme istedenfor Trondhjems stift.

  • III.

   Bjørgvin bispedømme istedenfor Bergens stift.

  • IV.

   Haalogaland bispedømme istedenfor Tromsø stift.

  • V.

   Agder bispedømme istedenfor Kristiansand stift.

  • VI.

   Hamar bispedømme istedenfor Hamar stift.

§ 2.
 • 1.

  Inddelingsbetegnelsen «amt» endres til «fylke». Istedenfor benævnelsen «amtmand» anvendes «fylkesmand».

 • 2.

  Rikets fylker skal ha følgende navn:

I.

Østfold.

II.

Oslo.

III.

Akershus.

IV.

Hedmark.

V.

Oppland.

VI.

Buskerud.

VII.

Vestfold.

VIII.

Telemark.

IX.

Aust-Agder.

X.

Vest-Agder.

XI.

Rogaland.

XII.

Hordaland.

XIII.

Sogn og Fjordane.

XIV.

Møre og Romsdal.

XV.

Trøndelag.

XVI.

Nordland.

XVII.

Troms eller Romsa.

XVIII.

Finnmark eller Finnmárku.

§ 3.

Denne lov træder i kraft 1 januar 1919.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy