Innhold
Innhold
L09.06.1989 nr. 31

Endringslov til åndsverkloven m.m

Lov om endringer i I) lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og II) lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v

L09.06.1989 nr. 31 Lov om endringer i I) lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og II) lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

– – –

IV

Det gjøres forbehold etter Romakonvensjonens artikkel 16, paragraf 1, bokstav a(ii) om at Norge ikke vil anvende reglene i artikkel 12 i samme konvensjon for andre utnyttingsformer enn sekundærframføring i kringkastingssending. Någjeldende forbehold til artikkel 16, paragraf 1, bokstav a(ii) oppheves.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy