Innhold
Innhold
L08.06.1979 nr. 35

Endringslov til patentloven [OPPHEVET]

Lov om endringer i lov nr. 9 av 15. desember 1967 om patenter

L08.06.1979 nr. 35 Lov om endringer i lov nr. 9 av 15. desember 1967 om patenter. [OPPHEVET]

III

 • 1.

  Loven skal gjelde for patentsøknader som ved lovens ikrafttredelse er under behandling i Styret, dersom ikke søknaden før dette tidspunkt er godkjent til utlegning. Fra dette gjelder følgende unntak:

  • a)

   Søknader om tilleggspatent behandles og avgjøres etter de tidligere bestemmelser.

  • b)

   Tidligere § 9 skal gjelde istedenfor ny § 8.

  • c)

   Tidligere § 20 skal gjelde.

 • 2.

  Loven skal videre gjelde for patenter som er eller blir meddelt i henhold til de tidligere bestemmelser. Fra dette gjelder følgende unntak: – – –

  • d)

   De tidligere bestemmelser om tilleggspatenter skal gjelde for disse.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy