Innhold
Innhold
L19.06.1964 nr. 15

Endringslov til skatteloven av 1964 [OPPHEVET]

Lov om endringer i skattelov for landet av 18. august 1911

L19.06.1964 nr. 15 Lov om endringer i skattelov for landet av 18. august 1911. [OPPHEVET]

– – –

II.

Denne lov gjelder første gang ved beregning av skatt for inntektsåret 1965. Når verdien av midler ervervet ved arv eller gaver er fastsatt med virkning for inntektsligningen for et tidligere inntektsår, blir ansettelsen dog ikke å forandre på grunn av den nye regel i § 42, annet ledds annet punktum. Fradrag etter det nye nest siste ledd i § 44 gis også for arveavgift som er betalt i inntektsåret 1964 eller tidligere forsåvidt avgiften ikke tidligere er kommet til fradrag.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy