Innhold
Innhold
L03.05.1985 nr. 24

Lov om avtale mellom Norge og Kina

Lov om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer

L03.05.1985 nr. 24 Lov om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer.

§ 1.

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer med protokoll, i samsvar med utkast til avtale undertegnet i Beijing den 21. november 1984.

§ 2.

Voldgiftsavgjørelser avsagt i henhold til protokollen kan fullbyrdes her i riket i samsvar med norsk rett.

§ 3.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy