Innhold
Innhold
L19.12.1969 nr. 75

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner

Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold

L19.12.1969 nr. 75 Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold.

§ 1.

Når Norge har inngått konvensjon med Danmark, Finland, Island og/eller Sverige om internasjonal-privatrettslige bestemmelser på familierettens eller personrettens område, kan Kongen kunngjøre konvensjonen som gjeldende med lovs kraft her i riket og gi de forskrifter som trengs til gjennomføring av konvensjonen.

§ 2.

Denne lov trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy