Innhold
Innhold
L13.05.1921 nr. 2

Lov om Kongens myndighetsalder

Lov om Kongens myndighetsalder

L13.05.1921 nr. 2 Lov om Kongens myndighetsalder.

§ 1.

Det fylte 18de år skal være Kongens myndighetsalder.

§ 2.

Lov av 18 juli 1815, hvorved Kongens myndighetsalder bestemmes, opheves.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy