Innhold
Innhold
L28.11.1997 nr. 89

Lov om lønnsnemnd, NR/OSF [OPPHEVET]

Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellesorganisasjon i samband med revisjon av tariffavtalen 1997

L28.11.1997 nr. 89 Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellesorganisasjon i samband med revisjon av tariffavtalen 1997. [OPPHEVET]

§ 1.

Tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning i forbindelse med tariffrevisjonen 1997, skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

§ 2.

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans eller blokade til løsning av tvisten.

Reglene i lov av 19. desember 1952 om lønnsnemnd i arbeidstvister får tilsvarende anvendelse.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy