Innhold
Innhold
L11.10.1946 nr. 1

Lov om Norsk Lysingsblad

Lov om Norsk Lysingsblad

L11.10.1946 nr. 1 Lov om Norsk Lysingsblad.

§ 1.

Staten gjev ut eit offentleg lysingsblad. Namnet skal vera Norsk Lysingsblad.

§ 2.

Bladet tek inn lysingar som skal eller kan kunngjerast med heimel i lov. Når embete og andre statsstillingar skal kunngjerast ledige, skal dei lysast ut i Norsk Lysingsblad dersom Kongen ikkje har fastsett noko anna.

§ 3.

Kongen fastsett reglar for bladdrifta, soleis også reglar for kva lysingar som kan takast inn i bladet.

§ 4.

Denne lova gjeld frå den dagen Kongen fastsett.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy