Innhold
Innhold
L15.06.1990 nr. 18

Lov om opphevelse av foreldede lover [OPPHEVET]

Lov om opphevelse av foreldede lover

L15.06.1990 nr. 18 Lov om opphevelse av foreldede lover. [OPPHEVET]

III.

Følgende lover oppheves etter nærmere bestemmelse av Kongen:

  • 1.

    Cancelli-Promemoria 13. Mai 1797 (til Stiftbefalingsmanden og Biskopen over Agershus Stift) angaaende Ringnings Besørgelse for Kongelige Personer.

  • 2.

    – – –

IV.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy